Vedecký seminár Možnosti a limity literárnej vedy vo vzťahu k súčasným reformám literárneho vzdelávania

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici pripravuje vedecký seminár Možnosti a limity literárnej vedy vo vzťahu k súčasným reformám literárneho vzdelávania, ktorý sa uskutoční 10. novembra 2021 od 9.00 h prostredníctvom elektronickej komunikačnej platformy Microsoft Teams.

Organizátori uvítajú účastníkov zastupujúcich literárnu vedu, odborovú didaktiku, múzejnú pedagogiku, štátne pedagogické inštitúcie aj zástupcov komunity učiteľov literatúry. Záznam podujatia bude po súhlase účastníkov zverejnený na internetovej stránke projektu, v prípade záujmu účastníkov vyjde i zborník príspevkov.

Elektronické prihlášky na seminár zasielajte  do 31. októbra 2021 na adresách ivan.jancovic@umb.sk, sona.svacova@svkbb.eu.

Výzva s informáciou o seminári (PDF)
Prihláška (DOC)