KOMISIE

Viac...

PUBLIKÁCIE

Viac...

MÚZEÁ

Viac...

KALENDÁR

Viac...

Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS v roku 2023

Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS v roku 2023 (PDF)

Zomrel Michal Kováč – Adamov

V sobotu 21. mája 2023 zomrel vo veku nedožitých 93 rokov popredný slovenský muzeológ, múzejník, kultúrny historik a teatrológ Michal Kováč – Adamov, ktorý bol jednou zo zakladateľských osobností slovenskej muzeológie, konkrétne jednej z jej subdisciplín: literárnej muzeológie. Jeho učebnica Úvod do literárnej muzeológie (1982) zostáva dodnes neprekonaná ako základné teoretické dielo vymedzujúce predmet tejto […]

Pozvánka na kolokvium Dílo Julesa Verna v kontextu československé popkultury v Prahe / 25. – 26. 5. 2023

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v dňoch 25. 5. a 26. 5. 2023 usporadúvajú vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou s názvom Dílo Julesa Verna v kontextu československé popkultury. Informácia o konferencii (PDF) Návratka (DOC) Prihlášky príspevkov s rozsahom 15 – […]

Pozvánka na konferenciu Museologica literaria 2023

Dlhodobý výskumný projekt Museologica literaria sa vo forme vedeckej konferencie koná každé dva roky už od roku 2017. V roku 2023 sa uskutoční jeho štvrtý ročník – konferencia sa bude konať 15. 11. 2023 v Banskej Bystrici na pôde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea.  Aktuálny ročník je zameraný prioritne na štyri tematické […]

Vyšla publikácia Museologica literaria 2021

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Literárnej a hudobnej komisie na začiatku roka vydal novú literárno- a hudobnomuzeologickú publikáciu – zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici.  Publikácia obsahuje texty z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva a literárnej a hudobnej vedy, ktoré reflektujú aktuálne trendy výskumu, teoretické a […]

Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS za rok 2022

Správa p činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS za rok 2022 (PDF)