Pozvánka na konferenciu Museologica literaria 2023

Dlhodobý výskumný projekt Museologica literaria sa vo forme vedeckej konferencie koná každé dva roky už od roku 2017. V roku 2023 sa uskutoční jeho štvrtý ročník – konferencia sa bude konať 15. 11. 2023 v Banskej Bystrici na pôde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea. 

Aktuálny ročník je zameraný prioritne na štyri tematické okruhy:

  1. Hana Gregorová a Jozef Gregor Tajovský: ne(s)poznané osobnosti,
  2. Ján Levoslav Bella – 180. výročie narodenia,
  3. Kapitoly z histórie literárneho a hudobného múzejníctva,
  4. Osobnosti.

Informácie o konferencii:

Odborná garantka konferencie:           

PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

Organizačný a programový výbor konferencie:

Mgr. Martin Braxatoris, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV, Mgr. Adriana Brázdová (Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum v Martine), PhDr. Daniel Hupko, PhD. (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava), Mgr. Soňa Šváčová, PhD. (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum), Mgr. Miriam Das Lehotská (Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v Bratislave)

Kontaktné údajelhk.zms@gmail.com

Ďalšie informácie:

Autorom bude na prednesenie referátu vyhradený čas 15 minút.

Referáty prepracované do podoby vedeckých štúdií budú po úspešnom recenznom konaní publikované v zborníku, ktorého vydanie je naplánované na rok 2024.

Dôležité termíny:

Uzávierka prihlášok na aktívnu účasť: 30. 6. 2023

Uzávierka prihlášok na pasívnu účasť: 8. 11. 2023

Odovzdanie rukopisov do zborníka z konferencie: 20. 12. 2023

 

Kompletné informácie sú dostupné tu:

Pozvánka na konferenciu Museologica literaria 2023 (PDF)

Návratka na prihlásenie referátu (DOC)