Pozvánka na kolokvium Dílo Julesa Verna v kontextu československé popkultury v Prahe / 25. – 26. 5. 2023

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v dňoch 25. 5. a 26. 5. 2023 usporadúvajú vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou s názvom Dílo Julesa Verna v kontextu československé popkultury.

Informácia o konferencii (PDF)

Návratka (DOC)

Prihlášky príspevkov s rozsahom 15 – 20 minút je možné zaslať do 17. apríla 2023 na adresu jares@ucl.cas.cz.

Pôvodná informácia je zverejnená na: https://ucl.cas.cz/udalosti/kolokvium-verne/