Vedecká konferencia PALÁRIK

V roku 2022 si pripomíname 200 rokov od narodenia významných osobností
slovenského národného hnutia, vrátane kysuckého rodáka Jána Palárika (1822 –  1870). Pri tejto príležitosti Kysucké múzeum pripravuje vedeckú
konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať najnovšie výsledky výskumov
týkajúcich sa života, diela a pamäte na osobnosť tohto katolíckeho kňaza.

Vedecká konferencia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia, sa uskutoční v dňoch 13. a 14. septembra 2022.

Vítané budú príspevky k týmto témam:
Miesta späté so životom Jána Palárika
Kňazské pôsobenie a teologické myslenie
Vydavateľské a žurnalistické aktivity
Umelecká tvorba
Politické myslenie a názory
Historická pamäť

Prednesené príspevky budú následne po recenznom konaní publikované v
kolektívnej monografii, ktorou sa symbolicky ukončí jubilejný rok Jána
Palárika 2022.
Termín podania prihlášok je do 30. júna 2022.

Pozvánka na konferenciu (PDF)
Prihláška na konferenciu (WORD)