Vyšla publikácia Museologica literaria 2021

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Literárnej a hudobnej komisie na začiatku roka vydal novú literárno- a hudobnomuzeologickú publikáciu – zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. 

Publikácia obsahuje texty z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva a literárnej a hudobnej vedy, ktoré reflektujú aktuálne trendy výskumu, teoretické a praxeologické problémy a prispievajú k prehlbovaniu poznania v oblasti svojho záujmu. Ich autormi sú odborní pracovníci múzeí – kurátori a ďalší renomovaní vedci a výskumníci zo Slovenska a Českej republiky.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názory autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.