O NÁS

Literárna a hudobná komisia Zväzu múzeí na Slovensku vznikla v roku 2019 ako odborná platforma pre kurátorov literárnych a hudobných zbierok v slovenských múzeách.

Jej ustanovujúce zasadnutie sa konalo na pôde ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 4. júna 2019 počas druhého ročníka konferencie Museologica literaria 2019, ktorej hlavným organizátorom bola Odborná komisia pre odbornú múzejné činnosti ZMS.

Komisia je otvorená i iným odborníkom pohybujúcim sa na poli výskumu literatúry a dejín hudby na Slovensku, ktorí pri svojom bádaní využívajú aj pramene uložené v zbierkových fondoch múzeí.

Komisia má predovšetkým pracovný charakter, má slúžiť ako inštitucionalizované fórum na riešenie praktických problémov literárneho a hudobného múzejníctva.

Hlavnými cieľmi komisie je najmä:

  1. výskum literárnych a hudobných pamiatok slovenskej literárnej a hudobnej histórie,
  2. podpora rozvoja literárnej a hudobnej muzeológie v teoretickej a aplikovanej rovine,
  3. medziodborová spolupráca s pamäťovými a fondovými, vedeckými, akademickými inštitúciami,
  4. podpora rozvoja metodickej a metodologickej bázy odboru,
  5. vytváranie platformy na riešenie otázok odborných múzejných činností a ich špecifík v literárnych a hudobných múzeách,
  6. vytváranie priestoru na organizovanú odbornú diskusiu a prípravu odborných podujatí, najmä konferencií, seminárov, kolokvií, workshopov a prednášok.

Na čele komisie stojí výbor v zložení:
Mgr. Soňa Šváčová, PhD., predsedníčka
(ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici)
PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník
(Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)
Mgr. Adriana Brázdová, členka výboru
(SNK – Literárne múzeum v Martine).

ČLENSTVO

Členmi komisie sa môžu stať najmä zamestnanci členských múzeí ZMS, členom sa však môžu stať aj iní odborníci – kurátori literárnych a hudobných zbierok v múzeách, ktorí nie sú členmi ZMS, vedeckí a vedecko-pedagogickí pracovníci s príslušným zameraním či dôchodcovia so záujmom o pokračovanie v odbornej činnosti na poli literárneho a hudobného múzejníctva.

O členstve v komisii rozhoduje výbor na základe doručenia vyplnenej prihlášky, ktorú je možné si vyžiadať cez kontaktný e-mail komisie.

Organizačný a rokovací poriadok (PDF)

1 komentár

  1. Anonym Anonym
    22. októbra 2019    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *