Muzeologický seminár Muzeum a etika II.

Do Vašej pozornosti odporúčame muzeologický seminár Muzeum a etika II. Od školy po kulturák, ktorý pripravujú moravskí kolegovia. Seminár sa uskutoční 7. a 8. októbra 2021 v Hodoníne, na pôde Masarykovho muzea.

Ide už o druhé podujatie tohto charakteru – prvý ročník rovnaké múzeum usporiadalo v októbri 2019 a jeho výstupom je tlačená publikácia.

Program (PDF)