Múzeum mesta Bratislavy pripravuje seminár Alois Kolísek a Slovensko.

Múzeum mesta Bratislavy pri príležitosti 90. výročia úmrtia Aloisa Kolíska (1868 – 1931) pripravuje vedecký seminár s názvom Alois Kolísek a Slovensko. Spoločnosť a kultúra v 20. a 30. rokoch 20. storočia.

Alois Kolísek, český katolícky kňaz a známy slovakofil, bol zanieteným propagátorom a interpretom slovenskej ľudovej hudby, je autorom viacerých esejí, štúdií a článkov z oblasti umenia, národopisu a muzikológie.

Cieľom seminára je preto poskytnúť priestor na analýzy vzťahu A. Kolíska k Slovensku, pričom uprednostnené budú sondy týkajúce sa jeho aktivít spätých s mestom Bratislava. Záujem máme o detailné analýzy jeho pôsobenia, biografické štúdie rozširujúce obzor poznania jeho života, ale i o prípadové štúdie venujúce sa vybraným aspektom jeho života. V širšom zmysle slova je seminár otvorený i referátom venujúcim sa spoločenskému a kultúrnemu životu v meste Bratislava v medzivojnovom období – s priamym vzťahom k osobnosti A. Kolíska.

Základné informácie o seminári (PDF)